DOSTAWA DPD TYLKO 9,90 zł >>> BEZPŁATNA DOSTAWA JUŻ OD 150 zł >>> BEZPIECZNE PŁATNOŚCI INTERNETOWE >>> NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA

Szukaj

Regulamin konta użytkownika, newslettera i opinii

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA, NEWSLETTERA I OPINII

§ 1. Definicje

1. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.glamme.pl;

2) Sprzedawca, GLAMME: ANNA DEMEDIUK, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GLAMME ANNA DEMEDIUK, ul. Stobrawska 33, 54-211 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8981998780, Regon: 369668781;

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony pod adresem internetowym www.glamme.pl;

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

9) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie

§ 2. Konto

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do GLAMME drogą elektroniczną na adres e-mail: info@glamme.pl lub pisemnie na adres GLAMME: ul. Stobrawska 33, 54-211 Wrocław.

§ 3. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do GLAMME drogą elektroniczną na adres e-mail: info@glamme.pl lub pisemnie na adres GLAMME: ul. Stobrawska 33, 54-211 Wrocław .

§ 4. Opinie

1. GLAMME umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. GLAMME może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

5. Zakazane jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. GLAMME zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. GLAMME wyśle informację o planowanych zmianach regulaminu na wskazany przy zapisie do Newslettera adres e-mail Klienta na 7 dni przed wprowadzeniem planowanej zmiany.

2. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu ze strony Klienta wysłanego na adres info@glamme.pl wobec planowanych zmian w regulaminie, przyjmuje się je za zaakceptowane.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów