DOSTAWA DPD TYLKO 9,90 zł >>> BEZPŁATNA DOSTAWA JUŻ OD 150 zł >>> BEZPIECZNE PŁATNOŚCI INTERNETOWE >>> NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA

Szukaj

Dane osobowe

INFORMACJA dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych: 


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), GLAMME Anna Demediuk informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Anna Demediuk, prowadząca działalność pod firmą GLAMme Anna Demediuk z siedzibą we Wrocławiu adres ul. Stobrawska 33, 54-211 Wrocław, REGON […], NIP 898 199 87 80
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można

kontaktować się z GLAMme, e-mail: info@glamme.pl

Jakie dane przetwarzamy?
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe uzyskiwane od Pani/Pana podczas:
· wypełnienia formularza rejestracji na stronie www, zapisu do Newslettera
· wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej;
· rozmów telefonicznych;
· korespondencji e-mail;
· wysyłki przez Pana/Panią dokumentów do nas;
· składania przez Pana/Panią zamówień i zapytań;
· spotkań.
W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Pani/Pana dane?
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, bo jest to niezbędne do realizacji usług w ramach umowy sprzedaży zawartej z Panią/Panem lub z Pani/Pana Firmą, w celu marketingu własnego, obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie złożona, obsługi próśb do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy, telefonicznie, email) w tym w celach związanych bezpośrednio z obsługą Pani/Pana zamówienia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GLAMme, którym jest:
• rozpoznanie Pani/Pana potrzeb, stworzenia i przesłania ofert sprzedażowych
• zapewnienie realizacji zapytań, zamówień i dostaw
• zapewnienie bezpieczeństwa usług
• marketingu bezpośredniego usług własnych
• obsługa próśb przekazywanych w szczególności do Działu Obsługi Klienta
• windykacja należności;
• prowadzenie analiz statystycznych
• informowanie Panią/Pana o aktualnościach, promocjach
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) .
Komu udostępniamy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać:
· podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru);
· podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane (np. biurom rachunkowym, agencjom reklamowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom które zapewniają usługi płatnicze, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, logistyczne, magazynowe, itp.);
· Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?
Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Może Pani/Pan także wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych. Proszę pamiętać, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu jej cofnięcia. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (do 25 maja 2018 jest to GIODO, a następnie PUODO).
Profilowanie
GLAMme nie profiluje Pani/Pana danych
Czy musi Pani/Pan podawać dane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. GLAMme wymaga podania przez Panią/Pana imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail by móc zrealizować Pani/Pana zamówienie złożone w naszym sklepie lub podania nazwy firmy, siedziby, NIP-u, numeru telefonu, adresu e-mail aby przygotować dla Pani/Pana ofertę według zapotrzebowania oraz móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Pani/Pana firmą, w związku z każdą transakcją. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy sprzedaży.
Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@glamme.pl lub korespondencyjnie na adres: GLAMme Anna Demediuk ul. Stobrawska 33, 54-211 Wrocław.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów